Tiếp tục thu mua xuất khẩu 60 tấn vải thiều sang Nhật Bản

Thứ Ba, 1/6/2021| 21:46

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã sớm triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh quả vải Việt Nam tại thủ đô Tokyo và nhiều địa phương của Nhật Bản như: Phối hợp với đầu mối nhập khẩu phía Nhật Bản phổ biến thông tin tới cộng đồng về chương trình mua vải theo hình thức trực tuyến, tích cực kêu gọi các doanh nghiệp Nhật quan tâm đầu tư các công nghệ hiện đại giúp xử lý, bảo quản quả vải tươi hiệu quả hơn.

Top