Tiếp sức đưa bà con về quê

Thứ Hai, 26/7/2021| 7:12

Với tinh thần trách nhiệm cao, bên cạnh việc tuyên truyền chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, giữ khoảng cách và không dừng dọc đường (trừ khi ghé đổ xăng và vệ sinh cá nhân) nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch khi người dân di chuyển, Cảnh sát giao thông đã tích cực hỗ trợ

Top