Tiệm sách dành cho người Việt xa quê

Thứ Bảy, 14/5/2022| 7:58

Dù mỗi người một nơi nhưng họ đã gặp nhau ở niềm đam mê sách và mong muốn gìn giữ vốn tiếng Việt cho con mình khi lớn lên ở nước ngoài, cũng như giải quyết khó khăn chung của người Việt mình trong việc tìm các đầu sách tiếng Việt ở nước ngoài...

Top