Thực thi các FTA: Doanh nghiệp chưa quan tâm đến sản xuất xanh

Thứ Bảy, 25/9/2021| 15:10

Các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), được kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy phát triển cho nhóm doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, nhưng cơ hội không dành cho tất cả doanh nghiệp.

Top