Thúc đẩy sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội

Chủ nhật, 31/10/2021| 11:05

Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực được thành phố Hà Nội đẩy mạnh triển khai thời gian qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển nhanh, bền vững. Với định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chủ lực, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Top