Thủ tướng làm việc với TP.HCM, giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách

Thứ Năm, 13/5/2021| 15:16

Ngày 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP.HCM về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố 4 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đây là địa phương đầu tiên Thủ tướng Chính phủ làm việc sau khi Chính phủ kiện toàn nhân sự, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với sự phát triển của thành phố.

Top