Thời sự tiếng Việt: 21 giờ - 13/09/2022

Thứ Tư, 14/9/2022| 9:25

Tăng cường quan hệ Việt Nam - Campuchia. Phải khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Thành tựu về giáo dục trong phát triển quyền con người ở Việt Nam

Top