Thời sự Tiếng Việt 12 giờ - 15/11/2021

Thứ Hai, 15/11/2021| 14:58

Nhiều quận huyện ở TP Hồ Chí Minh có F0 tăng cao; Quyết tâm gỡ thẻ vàng thủy sản; Tầm nhìn đưa gia vị Việt ra thế giới

Top