ThỜI sự: 21 giờ - 13/04/2021

Thứ Tư, 14/4/2021| 9:48

Những nội dung chính trong chương trình thời sự hôm nay gồm: Đại sứ các nước ASEAN gửi điện chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tich Quốc hội kiểm tra công tác bầu cư, người dân tộc thiểu số đóng góp cho quê hương…

Top