'Thịt' thực vật - Hướng đi mới trong chế biến nông sản

Thứ Ba, 3/1/2023| 7:14

Thị trường của sản phẩm gọi là thịt thực vật tại Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng hơn 10% một năm và sẽ sớm đạt giá trị là 500 triệu USD chỉ sau vài năm nữa.

Top