Thiếu giáo viên cho chương trình mới: Giải pháp nào

Chủ nhật, 15/5/2022| 8:05

Để triển khai chương trình GDPT mới cần làm thế nào để vừa có đủ số lượng, vừa nâng chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như cơ sở vật chất trường học.

Top