Thêm 3 triệu liều vắc-xin Moderna về Việt Nam - Hà Nội liệu có đủ năng lực bảo quản

Thứ Năm, 22/7/2021| 8:45

Tới đây đây 3 triệu liều vaccine COVID-19 nhập khẩu sẽ về Việt Nam, phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống dịch. Những liều vaccine COVID-19 cần phải bảo quản trong điều kiện như thế nào để đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất.

Top