Thay đổi diện mạo đô thị Biên Hòa

Thứ Tư, 14/4/2021| 10:17

Trong việc xây dựng, cải tạo lại bộ mặt đô thị Biên Hòa, nhiều công trình dân sinh đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân, giúp cho thành phố xóa bỏ dần các “điểm trừ” về ngập nước, kẹt xe, vỉa hè hư hỏng, góp phần thay đổi diện mạo cho đô thị loại I Biên Hòa, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Top