Thành tựu về giáo dục trong phát triển quyền con người ở Việt Nam

Chủ nhật, 18/9/2022| 8:21

Với việc tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong thực tế, cùng với môi trường thiên nhiên tươi đẹp, chế độ chính trị văn minh, văn hóa đặc sắc, xã hội ổn định, con người thân thiện, cởi mở, Việt Nam đã lọt vào Top 10 “Quốc gia đáng sống” trên thế giới

Top