Tạo cơ chế phát triển cây dược liệu

Thứ Hai, 23/1/2023| 11:41

Khai thác tiềm năng về điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, thời gian qua, nhiều hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đã tập trung phát triển các loại cây dược liệu. Qua đó, không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con mà còn tạo ra vùng nguyên liệu bền vững cho ngành Y học cổ truyền, góp phần bảo tồn những loại thuốc quý.

Top