Tai nạn lao động không phải của riêng một ai

Chủ nhật, 15/5/2022| 15:01

Trên thực tế, còn rất nhiều vụ tai nạn lao động đã không được báo cáo lên, khi doanh nghiệp tìm cách bưng bít với người lao động. Giải quyết những bất cập này chắc chắn là nhiệm vụ mà các cơ quan quản lý nhà nước cần phải tính đến.

Top