Sức sống rừng quế vùng Định Hóa

Thứ Tư, 12/1/2022| 11:25

Cây quế trên địa bàn huyện Định Hóa đã cho thấy hiệu quả tích cực, việc phát triển cây quế không chỉ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao, mà còn góp phần quan trọng vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của địa phương.

Top