Sửa Luật Đất đai: Việc điều chỉnh quy hoạch đất phải công khai, minh bạch

Thứ Năm, 9/3/2023| 16:35

Nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch đất như thế nào phải được thông báo công khai, có lộ trình cụ thể, minh bạch và phải công bố rõ, nói rõ lý do điều chỉnh.

Top