Sẽ dừng thu phí dự án BOT nếu để đường hư hỏng không sửa chữa

Thứ Tư, 7/4/2021| 14:14

Sẽ dừng thu phí dự án BOT nếu để đường hư hỏng không sửa chữa

Top