Sáng tạo chống dịch trong khu công nghiệp

Thứ Sáu, 4/6/2021| 8:14

Không chỉ riêng Bắc Giang, Bắc Ninh, mà hiện các khu công nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng đang tăng cường phòng chống dịch để đảm bảo an toàn sản xuất. Tại tỉnh Hải Dương, với 350 nghìn lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, công tác phòng chống dịch.

Top