'Rác trời' - Tiềm ẩn nhiều nguy cơ với người dân

Thứ Tư, 25/1/2023| 17:45

'Rác trời' là cách mà người dân gọi những búi dây điện vắt ngang, dọc đường đi.

Top