Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền Trần tại Thái Bình

Thứ Bảy, 18/9/2021| 17:15

Chính phủ vừa ban hành 1540/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Theo đó phạm vi lập quy hoạch, diện tích 195,01 ha, bao gồm: Diện tích các Khu vực bảo vệ Di tích lịch quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần là 33,53 ha theo Hồ sơ xếp hạng di tích, trong đó: Khu vực bảo vệ I có diện tích là 7,92 ha và Khu vực bảo vệ II có diện tích là 25,61 ha.

Diện tích 84,94 ha đề xuất bổ sung vào quy hoạch tiếp giáp Khu vực bảo vệ II của di tích là 84,94 ha. Diện tích khu khảo cổ thời Trần là 76,54 ha, gồm: Diện tích khu di chỉ khảo cổ đã phát lộ Hành cung Lỗ Giang, diện tích dự kiến tiếp tục khai quật và diện tích đất mở rộng về phía Tây và phía và phía Nam giáp sông Trà Lý.

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền Trần tại Thái Bình

 Di tích Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (thôn Tam Đường (xã Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình).

Với mục tiêu nghiên cứu, bổ sung, làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần và hệ thống các di chỉ, khu vực khảo cổ có liên quan trên địa bàn huyện Hưng Hà. Bảo tồn, tôn tạo, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần trên vùng đất tổ Long Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tương xứng với vai trò của vương triều nhà Trần trong lịch sử phát triển của dân tộc. Phát huy giá trị Khu di tích và các khu vực khảo cổ có liên quan, trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn đối với du khách khi về thăm “quê lúa” Thái Bình; kết nối quần thể các điểm di tích gắn với vương triều nhà Trần ở Thái Bình với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác trong vùng, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hưng Hà và tỉnh Thái Bình. Thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án thành phần về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy hoạch được duyệt. Xây dựng quy định giải pháp quản lý, kiểm soát không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực di tích và các giải pháp quản lý, bảo vệ di tích theo quy định.

Về định hướng quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích xác định ranh giới khu vực bảo vệ I và khu vực bảo vệ II; kiến nghị về việc điều chỉnh mở rộng hay thu hẹp khu vực bảo vệ di tích, bảo vệ các hố khai quật khảo cổ đã phát lộ, phù hợp với thực tế quản lý và phát huy giá trị di tích; xác định các phân khu chức năng: khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, khu vực cảnh quan cần bảo vệ, khu vực hạn chế, kiểm soát xây dựng, khu vực cho phép xây dựng mới...; phương án giải tỏa vi phạm lấn chiếm và tái định cư. Định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trong đó đề xuất định hướng chung đối với việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích của khu vực quy hoạch; xác định danh mục các di tích cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi, nguyên tắc và giải pháp cơ bản đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, biện pháp quản lý và bảo vệ đối với di vật, cổ vật tại các di tích. Định hướng công tác khai quật khảo cổ tại khu khảo cổ đã phát lộ, các điểm dự kiến khai quật tại xã Tiến Đức và xã Hồng Minh. Định hướng phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan và xây dựng mới các công trình phụ trợ phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích.  Đề xuất giải pháp kết nối giữa di tích Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần với khu khảo cổ tại xã Hồng Minh để trở thành một tổng thể thống nhất, đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho các khu di tích. Định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững; tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội tại di tích; xác định tuyến du lịch kết nối di tích Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tại xã Tiến Đức và khu khảo cổ tại xã Hồng Minh với các điểm di tích nổi tiếng khác của tỉnh Thái Bình và vùng phụ cận.  Dự báo tác động môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong khu vực quy hoạch.

Xác định kế hoạch và lộ trình thực hiện quy hoạch từ năm 2021 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.  Xác định kế hoạch công tác cắm mốc giới cho khu vực bảo vệ di tích sau khi Quy hoạch được phê duyệt và các hoạt động khác theo quy định; kế hoạch triển khai các dự án tổng thể về đầu tư xây dựng, phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật.  Đề xuất danh mục các nhóm dự án thành phần, phân kỳ đầu tư, thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp với từng thời kỳ quy hoạch và khả năng đảm bảo nguồn lực thực hiện, gồm: Nhóm dự án giải phóng mặt bằng và cắm mốc giới bảo vệ di tích; Nhóm dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích; phục hồi và tôn tạo cảnh quan; Nhóm dự án nghiên cứu giá trị di tích tiếp tục nghiên cứu, khai quật khảo cổ: Nhóm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 5) Nhóm dự án phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững..

Đề xuất nguồn vốn, giải pháp huy động các nguồn lực, phân bổ nguồn vốn và lộ trình đầu tư, các giải pháp quản lý, cơ chế thực hiện, phối hợp liên ngành, bảo đảm triển khai thành công quy hoạch./.

Công Đảo

 

Top