Phú Thọ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Thứ Ba, 5/1/2021| 10:25

Phú Thọ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Phú Thọ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

 

Top