Người nghèo không cô đơn trong những ngày giãn cách

Người nghèo không cô đơn trong những ngày giãn cách

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều người lao động ở TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều khó khăn. Với tinh thần không để người nghèo cô đơn trong đại dịch COVID-19, thời gian qua thành phố đã khẩn trương giải ngân các gói hỗ trợ cho người dân. Bên cạnh đó, sự chung tay, đùm bọc

VTV1

Người nghèo không cô đơn trong những ngày giãn cách

Người nghèo không cô đơn trong những ngày giãn cách

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều người lao động ở TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều khó khăn. Với tinh thần không để người nghèo cô đơn trong đại dịch COVID-19, thời gian qua thành phố đã khẩn trương giải ngân các gói hỗ trợ cho người dân. Bên cạnh đó, sự chung tay, đùm bọc

Top