Ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục hưng Mức độ nguy hiểm nhất, khó kiểm soát

Thứ Tư, 2/6/2021| 7:29

Ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục hưng đã trải qua 4 -5 chu kỳ lây nhiễm, đây là ổ dịch có mức độ nguy hiểm nhất, khó kiểm soát.

Top