Nỗi lo rác thải không phân hủy mùa đại dịch

Thứ Hai, 14/6/2021| 17:09

Đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp khiến người dân chuyển sang mua hàng về nhà hoặc mua sắm trực tuyến nhiều hơn để hạn chế tụ tập đông người. Điều này đã làm cho số lượng rác thải nhựa từ những đồ ăn gia tăng.

Top