Nỗ lực bảo đảm chuỗi cung ứng và bình ổn giá cả thị trường mùa dịch

Thứ Bảy, 18/9/2021| 17:01

Doanh nghiệp sản xuất, phân phối các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu khẳng định bảo đảm đủ cung ứng cho thị trường trong bất kỳ tình huống nào

Top