Những tác động của biến đổi khí hậu tại Đông Nam Á

Thứ Bảy, 18/9/2021| 15:20

Người dân Đông Nam Á nhìn nhận biến đổi khí hậu cũng là một “cuộc khủng hoảng” giống như đại dịch COVID-19, và cần nhiều nỗ lực hơn nữa để ứng phó với vấn đề này.

Top