Những người gần dân

Thứ Ba, 11/5/2021| 10:35

Cách đây 10 năm, huyện Lâm Bình được thành lập, là một trong những huyện khó khăn, thiếu thốn nhất của tỉnh Tuyên Quang. Những ngày đầu thành lập, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm hơn 71%.

Top