Những đôi mắt biết nói giữa đại dịch

Thứ Tư, 13/10/2021| 11:21

Giữa đại dịch COVID-19, khi mà đồ bảo hộ và khẩu trang luôn che kín, thì ánh mắt trở thành một phương tiện giao tiếp đặc biệt.

Top