Nhìn nhận lại thị trường chứng khoán Việt Nam sau 21 năm phát triển

Thứ Bảy, 25/9/2021| 16:10

hị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam qua 21 năm hình thành và phát triển. Nhìn lại, tổng giá trị huy động thông qua phát hành thêm trên thị trường cổ phiếu kể từ năm 2000 đến nay ước đạt hơn 295 ngàn tỷ đồng với 834 đợt phát hành, trong đó, giai đoạn tái cấu trúc nền kinh tế 2010-2015 mức huy động tăng hơn 5 lần so với giai đoạn 2004-2009.

Top