Nhân bản luận án, dấu hỏi lớn cho chất lượng đào tạo tiến sĩ

Thứ Sáu, 13/5/2022| 10:51

Việc dễ dãi trong đào tạo tiến sĩ, theo các chuyên gia sẽ để lại hậu quả khủng khiếp. Người năng lực yếu kém sẽ có thể giữ các vị trí lãnh đạo, kéo lùi sự phát triển.

Top