Nhà hàng Mỹ sử dụng Robot do thiếu nhân viên

Thứ Bảy, 12/6/2021| 9:13

Tình trạng thiếu lao động đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều nước đang mở cửa trở lại. Tại 1 thị trấn nghỉ mát ở Mỹ, các chủ nhà hàng phải nảy ra ý tưởng sử dụng robot để làm nhân viên phục vụ.

Top