Người "vác tù và" trên bản người Dao

Thứ Hai, 8/11/2021| 9:05

Phát huy lợi thế đất sản xuất lâm nghiệp và truyền thống trồng quế của người Dao, ông Lý đã tích cực vận động các hộ trong thôn tận dụng đất đai để trồng quế, phát triển kinh tế đồi rừng.

Top