Người dân Trung Quốc mưu sinh thời dịch

Thứ Năm, 5/5/2022| 10:15

Tại Trung Quốc, trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn đang siết chặt các quy định chống dịch, việc đảm bảo sinh kế của người dân nước này đang chịu nhiều ảnh hưởng. Cảm nhận rõ nhất tác động từ việc đóng cửa phòng dịch chính là nhóm những người lao động thời vụ, cũng như người làm việc trong các ngành du lịch, dịch vụ.

Top