Người bán tiết canh, lòng lợn ở Hà Nội nhiễm liên cầu khuẩn lợn

Thứ Sáu, 3/3/2023| 16:05

Bệnh nhân nam 52 tuổi tại Hà Đông làm nghề bán lòng lợn tiết canh tại nhà là trường hợp đầu tiên nhiễm liên cầu khuẩn lợn trong năm 2023 được ghi nhận ại Hà Nội.

Top