Ngành sản xuất Việt Nam đã lấy lại động lực tăng trưởng

Thứ Bảy, 17/9/2022| 8:05

Dữ liệu tháng 8 cho thấy tăng trưởng trong ngành sản xuất của Việt Nam đạt tốc độ nhanh hơn trong bối cảnh nhu cầu cải thiện, cùng với sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm tăng nhanh hơn trong tháng. Các công ty được hỗ trợ thêm khi tốc độ tăng chi phí đầu vào tiếp tục giảm mạnh, và giá cả đầu ra cũng chỉ tăng nhẹ. Trong khi đó, hiệu suất hoạt động của người bán hàng đã cải thiện lần đầu tiên trong 33 tháng.

Top