Ngành nông nghiệp thực phẩm: Triển vọng góp phần phục hồi kinh tế Việt Nam

Thứ Tư, 2/6/2021| 17:16

Trước đại dịch, ngành nông nghiệp thực phẩm Việt Nam đã có nhiều đóng góp lớn cho nền kinh tế. Kết quả từ báo cáo cho thấy ngành này đã đóng góp 86,4 tỷ USD vào GDP năm 2019, cung cấp 27,5 triệu việc làm, chiếm một nửa lực lượng lao động. Ngoài ra, ngành nông nghiệp thực phẩm cũng đóng góp tổng cộng 13,2 tỷ USD vào thu nhập thuế của Việt Nam.

Top