Ngành du lịch nội địa Trung Quốc hốt bạc trong dịp lễ trung thu

Thứ Tư, 22/9/2021| 15:35

Nhờ những biện phát chống dịch hiệu quả, ngành du lịch Trung Quốc vẫn hốt bạc trong dịp lễ trung thu năm nay.

Top