Nam Đại Dương - Đại dương thứ 5 của Trái Đất

Thứ Sáu, 11/6/2021| 8:07

Tổ chức National Geographic Society vừa chính thức công nhận đại dương thứ 5 mang tên "Nam Đại Dương" (Southern Ocean).

Top