Mùa nếp vải vùng Phú Lương

Thứ Tư, 12/1/2022| 10:21

Nếp vải là một sản vật đặc trưng của vùng Phú Lương, được người dân trong vùng dùng để chế biến ra các món ăn cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Trải qua thời gian, những món ăn này dần trở thành hàng hóa, đem lại giá trị kinh tế cao cho bà con nơi đây

Top