Mỗi người dân là một chiến sỹ chống dịch

Thứ Tư, 12/5/2021| 17:52

Hà Nội sẽ không giãn cách, phong tỏa một cách cực đoan, không "ngăn sông cấm chợ", không làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Mà sẽ áp dụng biện pháp chia theo các vùng. Không để bỏ sót F1, F2, F3, và các ca nghi ngờ. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường

Top