Mặt trái của thuật toán trong giao hàng công nghệ

Thứ Hai, 15/11/2021| 8:45

Công nghệ buộc các tài xế công nghệ tại Trung Quốc phải chạy xe nguy hiểm hơn để giao hàng đúng hạn.

Top