Mã QR để cho có, khách không quét, chủ bị lập biên bản

Thứ Bảy, 23/10/2021| 10:01

Các khách hàng không chịu quét mã QR code, khai báo y tế đều bị từ chối phục vụ khi đến các nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, bị lập biên bản

Top