Lưu ý khi tìm mua nhà đất cắt lỗ trong mùa dịch

Thứ Năm, 16/9/2021| 9:45

Gần đây, thông tin rao bán cắt lỗ nhà đất, để thu hồi vốn, trả gốc lãi cho ngân hàng đang xuất hiện khá phổ biến. Bên cạnh nhiều thông tin mang tính chất chiêu trò, dẫn dụ khách mua nhà của các môi giới, thì thực tế, cũng có những nhà đầu tư nóng ruột rao bán cắt lỗ thật sự. Và đã có một số nhà đầu tư có tiềm lực tài chính có nhu cầu mua gom, chờ thời cơ. Pháp lý của các bất động sản bán cắt lỗ thời điểm này là vấn đề cần lưu tâm hàng đầu.

Top