Lợi thế của "thẻ xanh COVID-19"

Thứ Tư, 22/9/2021| 15:05

Thẻ xanh COVID-19 có thể hiểu nôm na là một hình thức công nhận đối với những người có kháng thể miễn dịch với COVID-19. Có 2 trường hợp, thứ nhất là những người từng nhiễm bệnh và đã khỏi bệnh, thứ hai là những người đã tiêm vắc xin phòng COVID-19. Vậy chứng nhận thẻ xanh này quan trọng như thế nào với người dân TP. Hồ Chí Minh ở thời điểm này?

Top