Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lưu động bằng xe ba gác

Thứ Hai, 26/7/2021| 8:35

Để tránh tình trạng tập trung đông khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, nhiều nơi tại TP Hồ Chí Minh đã linh động dùng xe ba gác đến từng nhà, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Top