Lao động Việt Nam chưa thể sang Nhật Bản làm việc

Thứ Tư, 5/1/2022| 16:11

Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục chưa thể sang Nhật Bản làm việc do chính sách hạn chế nhập cảnh của Nhật Bản tiếp tục kéo dài

Top