Làng nghề gỗ gặp khó do ảnh hưởng từ dịch Covid-19

Thứ Bảy, 25/9/2021| 8:15

Nghiên cứu của Tổ chức Forest Trends cho thấy, dịch Covid-19 khiến các làng nghề gỗ bị giảm 76% sản phẩm đầu ra, giảm 90% thu nhập, hàng nghìn lao động mất việc. Do vậy, cần có chính sách hỗ trợ cho nhóm làng nghề gỗ truyền thống khi phần lớn nhóm đối tượng này hiện chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ dịch bệnh Covid-19, vì không đủ tiêu chí. Đề xuất được đưa ra tại Hội thảo trực tuyến "Đại dịch COVID-19 và làng nghề gỗ” vừa được Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam tổ chức.

Top