Làn gió mới ở những xã nghèo

Thứ Năm, 23/9/2021| 10:21

Chính phủ đã ban hành quyết định các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. Từ đó đã mang lại làn gió mới ở những xã nghèo

Top